Povídá jeden policajt druhému: „Víš, v kterým měsíci se rodí nejvíc dětí?“
„To tedy nevím.“
„No přece v devátým!“
„To jsem blázen! Proč právě v září?“