Dva policajti vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí poslední autobus.
„Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?“, běduje jeden.
„Víš co, tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme.“
„Tak dobrá“, souhlasí první policajt, „tak běž pro autobus, já budu hlídat.“
Druhý policajt vleze dovnitř a když se půl hodiny nic neděje, vydá se první policajt za ním.
„Co je s tebou?“
„Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela.“