Jak se pozná dům policajta? Má na anténě feferonku. Pro ostřejší obraz.