Co řeší rčení „Jít od devíti k pěti”?
Odvykání skupinovému sexu.