Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků: „Víte děti, jak pomocí vody získat světlo?“
Pepíček vykřikne: „Stačí umýt okna, pane učiteli!“