Prochází Pepíček lesem a najednou slyší: „Pepíčků, Pepíčků!”
Zajde za panem hajným a říká mu: „Pane hajný, máte tady buzeranta.”
„Já vím, Pepíčků!”