Rozhovor z poradny: „Pijete?“
„Zřídka – čtyřikrát za rok. Ale vždy tři měsíce v kuse!“