“Tondo, jak se daří tomu, co jsi mu daroval krev?”
“Zemřel, chudák, na otravu alkoholem!”