Pozdě večer:
„Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?“
„A jaks to, dceruško, poznala?“
„Je v koupelne a holí zrcadlo…“