Stěžuje si kunšaft v hospodě: „To pivo je kalné!“
„Pivo je dobré, jen sklenice jsou špinavé!“