“Pepo, slib mi, že kvůli mně přestaneš pít!”
“Ale drahá, já přece nepiju kvůli tobě.”