„Pepo, slib mi, že kvůli mně přestaneš pít!“
„Ale drahá, já přece nepiju kvůli tobě.“