Lékař říká blondýnce: “Svlečte se a lehněte si!”
“A to jen tak? Bez předehry?”