Lékař říká blondýnce: „Svlečte se a lehněte si!“
„A to jen tak? Bez předehry?“