Čišník k staré paní: „Objednáno?“ „Vy sprosťáku!“ rozkřikne se dáma. „Za prvé nejsem žádná nána a za druhé už jsem po obědě!“