Lordův sluha žádá svého pána: “Sire, byl byste, prosím, tak laskav a dal mi příští týden dovolenou?” “Ale ovšem, Jean…”, pak se zamyslí a říká: “Jean, dovolte otázku… Sloužíte mi dobře a věrně již celých dvacet let a nikdy jste o dovolenou nepožádal. Smím vědět, nač ji potřebujete teď?” “Víte, sire, uzavřu sňatek!” “Ale to je výtečné, gratuluji! Koho si berete?” Sluha stydlivě odpoví: “Ehm, zahradníka, pane…” Lord se znechuceně odtáhne: “Ale, Jean, vždyť je to labourista…”