“Jean, kdy jsme byli naposledy na lovu kachen?” “Včera, sire” “No vidíte, proč jsme tedy měli dnes na oběd zase koninu?” “Lituji sire, ale kuchař připraví vždy jen to, co vaše lordstvo ráčí trefit.”