„Jean, má televize dvířka?“ „Ne, pane.“ „Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen.“