Plave klavír a jehla ve vodě. Klavír: “Slyšíš, jak krásně hraju?” Jehla: “Cožééé, já mám vodu v uchu.”