Plave klavír a jehla ve vodě. Klavír: „Slyšíš, jak krásně hraju?“ Jehla: „Cožééé, já mám vodu v uchu.“