Jeden chlapříká druhému: “Mě sa včera zdálo, že mám na břichu továrnu! No a jak sa vzbudím, tak už tam stál enem komín.”