“Proč říkáš, že jsi projektant, když děláš dělníka v mrazírnách?” “Vždyť tam celej den projektám.”