Stojí dědeček na trhu a vyvolává: „Kupte si pánové houby pro manželky!“ Jde kolem mykolog a zděsí se: „Proboha, vždyť jsou všechny jedovaté.“ „No a? Vždyť říkám pro manželky!“