Jedou dva chlapci vlakem okolo stáda krav. Jeden z nich najednou povídá tomu druhému: „V tom stádu bylo 254 krav.“ Druhý se ho ptá: „Prosím tě, jak si to mohl tak rychle spočítat?“ „To je jednoduché,“ odpovídá první, „spočítáš nohy a vydělíš je čtyřma!“