Nekonečným přátelstvím se začala naše láska, a nekonečnou láskou se končí naše přátelství.