Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným …