Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.