Když zazní „ano“ obou nás kostelní tichou melodií, hlasy nám splynou v jeden hlas, jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.