Světu jsi možná jen jedinou osobou, ale jediné osobě můžeš být celý svět.