Jak někdo může mluvit o boji, když nikdy v ruce nedržel meč.