Největším vítězstvím v životě lidském je odpustit tomu, kdo Ti ublížil;přítelem zůstat tomu,kdo přátelství zradil;věrnost zachovat tomu,kdo ji porušil.