Život je jako domeček z karet, nikdy nevíš, kdy se sesype.