Život je strach a dlouhá cesta do temna Života. Nebojme se. Bojujme se životem, s láskou, strachem, špatným pocitem, nebo i se lží na duši. Buďme milí, laskaví a s usměvem na tváři. Jsme jen lidi a ne roboti.