Nikdy nedávej najevo odvahu a vzdor řečmi, ale vždy jen činy, budeš mít méně nepřátel.