Nejtěžším trestem pro myslícího člověka je bezmocnost.