Nežijeme proto, abychom jedli. Jíme proto, abychom žili.