Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.