Kdo přemůže svůj hněv,ten přemůže i své nepřátele.