Žádná žena nebude 100% svobodná, dokud o jejích právech budou rozhodovat muži!