Přízně ženy není hoden nikdo, kdo nedokáže hrát její hru, ani ten, kdo svoji hru nemá.