Vzdělaný člověk by měl znát nejen od všeho něco, ale také od něčeho vše.