Ten, kdo se štítí myší a pavouků, nemá právo nazývat se nositelem lásky a víry.