Nejsme lidé zažívající duchovní stav, ale jsme duchovní bytosti zažívající lidský stav.