Když jsem stanul na přídi, spatřil jsem hlavu kapitána přibitou na stěžni. Tehdy jsem pochopil, že ho zasáhl hněv bohů.