Bůh stvořil duši, aby byla šťastná a tělo stvořil, aby jí k tomu dávalo důvod.