Nenadávej na válku, vojáci v ní obětují své životy, aby napravili to, co pokazily vlády námi zvolené.