Jsme dokonalí ve své nedokonalosti, a proto jsme sami sobě zhoubou i štěstím.