V zemi, kde již není nářků, není ani toho štěstí. Neboť štěstí není ničím jiným, nežli jinou duší neštěstí.