Člověk může být šťastný jen pokud jeho nároky jsou menší než jeho možnosti.