Člověk je šťastný tehdy, má-li koho milovat, koho nenávidět, komu odpustit a na koho se spolehnout.