Spravedlnost sama o sobě je naprosto spravedlivá a měří každému stejně. To jen lidé si jí neumějí vážit.