Narodila jsem se, abych ve všem viděla jen nicotu a začala ji zabíjet. Jenže ona je neporazitelná. Jediné, co není nicotné jsou hluboké myšlenky, temnota a smrt.