Smrt je nechápání, agresivita, tupost, naivita, hněv, nenávist, žárlivost, netolerance a mnoho dalších negativních vlastností. Jsou smrtí a zároveň plodí smrt.